Tagasiside
Hea teenindus
« Soovitan kindlasti, väga professionaalne kasutajatugi!»


Profashion, Tallinn

Garantii

GARANTII

Meie e-poest ostetud toodetele kehtib tootja müügigarantii ja/või pretensiooni/nõude esitamise õigus vastavalt EV kehtivale võlaõigusseadustele. 

Garantiilaiendus, mis ostetava tootega kaasneb, tuleb ostjal endal registreerida vastavalt tootega kaasas olevale juhendile ja tootja poolt määratud tähtaja jooksul. Selle tegematajätmisel garantiilaiendus ei kehti.

Ostja on kohustatud informeerima Service Expert OÜ defektiga tootest esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Juhul kui info võimaliku tootjapoolse defektiga jääb nimetatud tähtajal edastamata, kaotab ostja õiguse kauba tagastamisele või ümbervahetamisele.

Ostja on kohustatud tutvuma toote kasutusjuhendiga ja jälgima kasutusjuhendis esitatud nõudeid ning nende täitmist. Kasutusreeglite mittejärgimisest tekkinud tõrgetele seadme töös või riknemisele ei laiene tootja poolt pakutav garantii.

Kui toote ostmisel esineb tehnilist laadi praak või viga, mis on tekkinud tootja süül, siis on ostjal õigus nõuda toote parandamist. Garantiiteenuse aluseks on ostutšeki/arve esitamine. 

Garantiiremonti teostatakse kas Service Expert OÜ remonditöökojas, aadressil Kreutzwaldi 22a, Rakvere või teistes linnades asuvates atesteeritud hooldus- ja remondi- või teenindustöökodades.

Nõude esitamise õigus kehtib eeldusel, et toodet on kasutatud üksnes selleks ettenähtud tingimustel. 

Õigus garantiile kaotab kehtivuse, kui:

 • toode ei vasta tegelikult ostetud kaubale; 
 • tootel on rikutud garantiikleebis, toote seerianumber on puudu, rikutud või on loetamatu;
 • toode on lahti võetud või tema detaile on vahetatud või on lisatud mittekuuluvaid detaile;  
 • tootel on füüsiline kahjustus, mis on tekkinud või tekitatud ostja süül ettevaatamatuse või hooletuse tõttu, nt toote korpus on sulanud või mehaaniliselt vigastatud;  
 • vigastus on tingitud ülekoormusest; 
 • toote komplektsus ei ole täielik;  
 • toote garantiiaeg on läbi;
 • toodet on teenindanud ja/või remontinud selleks tootja või maaletooja poolt mittevolitatud isik. 

Garantii ei puuduta toote normaalsest kulumisest või ebaotstarbekohasest kasutamisest tekkinud vigu. Garantii ei laiene:

 • kuluva iseloomuga osadele, pakendile ja dokumentatsioonile;
 • toote mitteotstarbepärasel kasutamisel tekkinud kahjustustele; 
 • toote sattumisel mittenõuetekohasesse keskkonda;
 • tootesse on sattunud tahkeid aineid, vedelikke, kõrvalisi esemeid, mis ei ole tootja poolt ette nähtud ja kasutusjuhendis märgitud;
 • toote töös tekkinud tõrke ja kasutuskõlbmatuks muutumise korral, mis on tekkinud elektrisüsteemi veast või tootja poolt mitte ettenähtud kütuse ja määrdeainete kasutamisest.

Pane tähele! 

Olukorras, kus tekib kahtlus toote defekti garantii alla kuulumine, jääb lõplik otsustusõigus seadme tootjale.

Soojuspumbapood - Soojuspumbad, Infrapunaküte, Hooldusvahendid @ 2024WebShopperWebShopperWebShopper